หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 หน่วยขึ้นตรง สนภ.๔ นทพ


       
          นพค.45 สตูล
ผู้ชม
วันนี้ 14
เมื่อวาน 27
ทั้งหมด 1,317
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 14
เมื่อวาน 80
ทั้งหมด 2,188

   กิจกรรม ก.พ. 2561
เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรครูฝึกในกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.ท่าแพ อ.ท่าแพ จว.สตูล พร้อมทั้งนำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้เ...
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฎิบัติ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 7-9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
       โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนยานพาหนะ สถานที่ และวิทยากรครูฝึกในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านลาหงาและโรงเรียนบ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล พร้อมทั้งนำลูกเสือ-เนตรนารีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกฝัง...
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค รอง ปช.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

   กิจกรรม ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
      โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ต.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผอ.สบท.สปช.ทหาร/หัวหน้าคณะตรวจสอบความต้องการงบประมาณและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่พร้อมวิทยากรครูฝึก ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ของ กศน.ควนกาหลง จ.สตูล และได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
          โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ”หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ซึ่งบริจาคโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ควนกาหลง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
              โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ บก.ทท. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานด้านสวัสดิการของหน่วย ฯ ณ นพค.45 ...
Page 1 |  2 |  3 | 

   กิจกรรม 2560
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)
    โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ พร้อมครูฝึก ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายไผ่สีทอง อ.ท่าแพ จว.สตูล โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)
    โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 ดำเนินการส่งมอบโครงการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ.ผัง 120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมี นายสมยศ เวชสิทธิ เป็นประธานกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9 ราย มีจำนวนโค 150 ตัว โดยนำทางปาล์มสดมาบด และน...
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)
       โดย รองผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ
เมื่อวันที่  8 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ตรัง ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมือง จว.ตรัง
Page 1 |  2 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×